​Оценката на двигателната култура се формира чрез:

  • самостоятелно изпълнение на задължително съчетание от типа на основната гимнастика с продължителност четири осморки.
  • тест по баскетбол;

СЪЧЕТАНИЕТО ПО ОСНОВНА ГИМНАСТИКА включва следните осморки:​

 

­I Осморка​ ­II Осморка
ИПСтоежИПСтоеж
1- 2Вътрешен кръг с лява ръка до встрани1Стъпка с ляв крак до напад, повдигане на дясна ръка напред, лява ръка встрани
3 - 4Вътрешен кръг с дясна ръка до встрани2Стъпка до изходно положение
5Мах с ръце през долу до напред3Противоравно изпълнение на 1
6Разтваряне на ръце до встрани4Стъпка до изходно положение
7Повдигане на ръце горе, на пръсти, поглед нагоре5Мах и стъпка с ляв или десен (удобния) крак, ръце през напред до горе
8​  Снемане на ръце през страни до изходно положение  6 -7Повдигане на десен или ляв крак назад до равновесие (везна), снемане ръце встрани
8Изправяне до изходно положение

 

­ІІІ Осморка ­IV Осморка
ИПСтоежИПСтоеж, ръце горе
1-2 ​Мах с ляв крак и ръце напред, обръщане на 900 надясно и долен лицев кръг с дясна ръка, до ръце встрани, снемане на крака​ ​1Мах с ръце долу назад и ляв крак напред
2Мах до изходно положение
3Полуклек и кръстосване ръце пред тялото3Противоравно на 1
4Изправяне и повдигане на ляв крак встрани, ръце встрани4Повдигане на ръце горе и стъпка с десен крак до напад
5Полуклек и кръстосване ръце пред тялото5-6 ​Гръбно претъркаляне (кълбо) до клекнала опора, скок дъга до полуклек, ръце встрани ​
6Противоравно на 4
7Снемане на десен крак до стоеж, повдигане ръце встрани7Долен лицев кръг с ръце до стоеж, ръце встрани
8Повдигане на ръце горе8Снемане на ръцете до стоеж

 
Изисквания към изпълнителя:

  1. Телодържание: тялото да участва в отделните моменти на изпълнението, да има елегантност, телесна изразителност, единство в движението на трупа и ръцете.
  2. Координация и амплитуда на движението: съчетанието да се играе непринудено и изразително, да няма загуба на равновесие, допълнителна опора, да не липсва достатъчна амплитуда.
  3. Точност: сигурност на изпълнението, точност на посоките и движенията с трупа и крайниците.
  4. Ритъм и темп на изпълнение.

ТЕСТ ПО БАСКЕТБОЛ

 

Тестът по баскетбол включва водене на топката между четири стойки, нареде­ни в права линия, на разстояние 2,5 метра една от друга. Първата стойка е на разстоя­ние 12 метра от крайната линия на баскетболното игрище и на 3 метра от странична­та линия. Старт-финалната линия е на 3 метра от първата стойка. След излизане от дясната страна на последната стойка следва водене до коша и стрелба със задължително вкарване! Следва спринтово (бързо) бягане без топка до старт-финалната линия. Тестът започва след звуков сигнал (свирка).Изисква се спазване на баскетболните правила.

Тестът се изпълнява за време и се оценява по таблица за постижението в секунди.

оценкамъжежениоценкамъжежени
Слаб 2,00над 15,1 s над 20,2 sМн. добър 4,509,2 – 9,611,7 – 12,4
Среден 3,0013,9 – 15,018,2 – 20,1Мн. добър 4,758,8 – 9,111,0 – 11,6
Среден 3,2512,9 – 13,817,0 – 18,1Мн. добър 5,008,5 – 8,710,3 – 10,9
Добър 3,5011,9 – 12,815,8 – 16,9Мн. добър 5,258,2 – 8,49,6 – 10,2
Добър 3,7510,0 – 11,814,6 – 15,7Отличен 5,507,9 – 8,19,2 – 9,5
Добър 4,0010,3 – 10,913,5 – 14,5Отличен 5,757,6 – 7,88,9 – 9,1
Добър 4,259,7 – 10,212,5 – 13,4Отличен 6,00 под 7,6 sпод 8,8 s

Крайната оценка за двигателна култура се формира като средно­аритме­тична от оценката за теста по баскетбол и оценката по основна гимнастика. Всеки кандидат има право на два опита, като за класирането се зачита по-добрият. При слаба оценка на един от тестовете крайният резултат е слаб.

За изпита са задължителни спортното облекло и спортни обувки за зала !