Активно участие на представители на Транспортния факултет в годишната  Научна конференция на РУ & СУ : https://www.uni-ruse.bg/science/conferences/conference_ru_su


*********************************************************************************************************************************


AVL-AST (AVL – ADVANCED SIMULATION TECHNOLOGIES)

      AVL е най-голямата независима компания за разработване на задвижващи системи с двигатели с вътрешно горене, както и уреди и системите за изпитване.

     Партньорска програма създадена от AVL-Advanced Simulation Technologies е за сътрудничество с академичната общност. AVL-AST University Partnership Program осигурява пълен достъп до широк набор от софтуерни продукти на AVL-AST с цел подпомагане преподавателските и изследователските дейности.

     В рамките на Програмата за сътрудничество в областта на образованието между AVL-AST и Русенски университет на факултет Транспортен е предоставен съвременен развоен софтуер в областта на моделирането на процеси в двигателите с вътрешно горене и автомобилите.