Уважаеми колеги,

ЦДО препоръчва да използвате следната система за проверка за плагиатство: https://www.plag.bg/
Трябва да се регистрирате се с университетския имейл адрес. След регистрация изпратете електронна поща до support@plagramme.com от вашия адрес, като им обясните, че сте преподавател в РУ.
След като ви потвърдят профила на преподавател имате:
- 20 безплатни проверки на документи на месец;
- 20 допълнителни проверки на документи за 9,55 лв.
=============================================================================

През януари и февруари 2022 г. колеги и ЦДО и Центъра за иновационни образователни технологии (ЦИОТ) участваха като обучители в Националната програма "Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители".

=============================================================================
През 2021г. бяха закупени 2 нови сървъра, на които бе инсталирана системата за провеждане на синхронно ДО BigBlueButton. Така в момента тя е инсталирана на 5 сървъра. На страница https://local.uni-ruse.bg/bbb/ по всяко време може да се види информация за натовареността на сървърите и отворените в момента виртуални учебни зали.

=============================================================================
През септември 2021 ЦДО съвместно с Центъра за иновационни образователни технологии (ЦИОТ) организира няколко уебинара на тема "Дизайн на дистанционно обучение - новото нормално" и "Как да изберем система за синхронно ДО"
През 2020 г. следните специалности получиха акредитация в ДФО: Бизнес мениджмънт, Икономика, Технология и управление на транспорта (ТУТ), Автомобилна техника (АТ), Хибридни и електрически превозни средства (ХЕПС), Мениджмънт и сервиз на техниката. Съответните комисии посетиха университета, ЦДО представи средата и готовността на специалностите, но все още няма окончателно решение.

=============================================================================

От март 2020 г., във връзка с пандемията КОВИД-19, на сървъри на Русенски университет бе инсталирана системата за синхронно дистанционно обучение BigBlueButton. В неприсъствените периоди на обучение всички занятия се провеждат дистанционно чрез системите: BigBlueButton, Microsoft Teams, Google Classroom или Zoom
=============================================================================

Във връзка с епидемичната обстановка ЦДО проведе серия от семинари за обучение на преподаватели за работа в електронна среда със следните системи:
o    BigBlueButton,
o    Microsoft Teams,
o    e-Learning Shell,
o    Google Classroom.

На 29.10.2020 г. доц. Галина Иванова проведе онлайн обучение за работа с Google Meet и Google Classroom. По време на курса бяха поканени преподаватели, които използват Google GSuite за да споделят опита си: гл. ас. д-р Игор Шелудко, гл. ас. д-р Елица Георгиева и гл. ас. д-р Свилен Кунев. В обучението се включиха 69 преподаватели.

На 28.08.2020 г. доц. Галина Иванова проведе опреснително обучение за използване на Microsoft Teams. В обучението се включиха около 30 преподаватели от университета.

На 26.08.2020 г. се проведе опреснително обучение за използване на системата BigBlueButton за синхронно дистанционно обучение за преподаватели от Русенски университет. Участваха около 50 колеги.

На 21.05.2020 г. доц. Галина Иванова проведе отново обучение за работа с платформата за електронно обучение ELSE за тези преподаватели, които не успяха да се включат в предните обучения. В обучението се включиха около 60 преподаватели от Университета.

На 26.03.2020 г. доц. Галина Иванова проведе обучение за работа с платформата за електронно обучение ELSE. Основната цел на семинара e обучение на преподаватели за публикуване на учебни материали (лекции, упражнения, тестове) в системата. В обучението се включиха 91 преподаватели.

На 20.03.2020 г. проф. Цветомир Василев проведе онлайн обучение на преподавателите в Русенски университет за работа със системата за синхронно дистанционно обучение от типа "Виртуална класна стая" (BigBlueButton). Присъстваха 147 човека.

На 17.03.2020 г. доц. Галина Иванова проведе онлайн обучение за работа с Microsoft Teams. В него участваха над 70 преподаватели от университета.

=============================================================================
Иновативният евразийски университет, Краснодар, партньор по проект HiEdTec, развива Innovative University Brand Book. Повече информация

=============================================================================

От ноември, 2018 г. Центърът за дистанционно обучение и Русенски университет участват в проект Modernization of Higher Education in Central Asia through New Technologies (HiEdTec), чиято основна цел е дигитализация на висшето образование в Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

=============================================================================

През юли, 2018 г Русенският университет получи акредитация на средата за дистанционно обучение, валидна 6 години.

=============================================================================

През 2016 г. получи акредитация в ДФО магистърски курс Компютърни системи и мрежи.

=============================================================================

От 2016 г.  в Русенския университет „Ангел Кънчев“ се приемат студенти в ДИСТАНЦИОННА форма на обучение в специалност „Бизнес мениджмънт“, бакалавърска степен. Условията за прием са същите като за редовна форма. Семестриалната такса е 460 лв.​

=============================================================================

​​През 2014 г. екип от РУ, с ръководител проф. А. Смрикаров и участие на ЦДО, приключи успешно проект на тема "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в Русенски университет" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на обща стойност 795 263,35 лв. Основните резултати са: оборудвани са 11 зали с ИПС; Обучени са 10 сътрудници на ЦИКО за работа с тези системи; обучени са 10 обучители по един от всеки факултет и филиал; обучени са 202 преподаватели за работа с иновационни образователни ИКТ; разработени са 5 цялостни магистърски програми; създадени са 307 уеб базирани курса във виртуалната библиотека на университета; Създадени са 7 виртуални лаборатории за ДО; проведено е дистанционно (електронно) обучение с 1478 студенти; създаден е център за обучение през целия живот.

=============================================================================

През юни, 2014 г. ФБМ бе посетен от комисия по акредитация като акредитира успешно две програми в ДФО: магистърска програма по Бизнес администрация и бакалавърска програма по Бизнес мениджмънт.

=============================================================================

През учебната 2014-15 г. бяха записани студенти дистанционната форма на обучение в акредитирана магистърска специалност „Бизнес администрация”. Студентите бяха регистрирани в системата за електронно обучение и им беше предоставен достъп до създадените дисциплини от учебния план за дистанционно обучение по тези специалности.

=============================================================================

През учебната 2013-14 г. бяха записани студенти дистанционната форма на обучение в следните акредитирани магистърски специалности: „Автомобилна техника”, „Диагностика, обслужване и ремонт на автомобилната техника”, „Технология и управление на транспорта“, „Хибридни и електрически превозни средства“. Студентите бяха регистрирани в системата за електронно обучение и им беше предоставен достъп до създадените дисциплини от учебния план за дистанционно обучение по тези специалности.

=============================================================================

През юли, 2013 г. РУ бе посетен от комисия по акредитация на средата за ДФО в университета и акредитация на ДФО на магистърски програми в Транспортен факултет. През септември РУ получи успешна акредитация на средата на ДФО, както и на магистърските програми в ТФ. 

=============================================================================​

От учебната 2010-2011 г. Русенски университет стартира дистанционна форма на обучение по следните магистърски курсове:
- "Мениджмънт и сервиз на техниката" от професионално направление 5.1. "Машинно инженерство" с продължителност на обучението 3 семестъра към Аграрно-индустриален факултет.
- "Транспортна техника и технологии" от професионално направление 5.5. "Транспорт, корабоплаване и авиация" с продължителност на обучението 2 семестъра към Транспортен факултет. 
- "Технология и управление на транспорта" от професионално направление 5.5. "Транспорт, корабоплаване и авиация" с продължителност на обучението 3 семестъра към Транспортен факултет. 

=============================================================================

Русенски университет спечели проект на тема:
РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ. 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Повече за проекта: Инфо​

=============================================================================

От март 2008 Русенски университет участва в проект по програмата 
Леонардо "Съвместна реализация на двете кредитни системи ECTS-ECVET". 
Повече информация: http://betwin.stratford.ac.uk/ , http://www.betwin-project.eu​
=============================================================================
На 3.05.2011 г. в РУ се проведе информационен семинар по Леонардо проект "Съвместна реализация на двете кредитни системи ECTS-ECVET" (Testing a joint ECVET-ECTS implementation). 
Материали за семинара:
- Презентация за EQF и ECTS
- Презентация за ECVET
- Презентация за проекта
=============================================================================

В периода ноември 2010 – януари 2011 г. ЦДО участва в съвместен проект с МОМН "Обучение на преподаватели от висшите училища за придобиване на умения за въвеждане на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в учебния процес във висшите училища" по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г. Преподаватели от Великотърновския университет, ТУ-Габрово, СА "Д. Ценов" – Свищов, НВУ "В.Левски" и МУ – Плевен посетиха РУ и бяха обучавани на Иновативни образователни технологии от преподаватели на РУ. В резултат бяха обучени 25 преподавателя от други университети и около 75 преподаватели от РУ.
=============================================================================
Обучителни семинари за работа с новата система за електронно обучение на ЦДО бяха проведени и в следните катедри: 
- в катедра "Електроника"; 
- в катедра "Комуникационна техника и технологии"; 
- в катедра "ЕСЕО".
=============================================================================

На 04.05.06 г. стартира серия от обучителни семинари на Центъра за дистанционно обучение, основната цел на които е участниците в семинарите да се запознаят с възможностите на новата система за електронно обучение на ЦДО. В тези семинари участваха над 150 колеги от различни катедри на Университета.