В Русенския университет за нуждите на дистанционното обучение са инсталирани следните сървъри с платформата BigBlueButton:

- https://meet1.uni-ruse.bg/b/ - ползва се от инженерните факултети. Няма нужда от регистрация, направо влизате с име и парола за електронната поща в uni-ruse.bg

- https://exam1-bbb.uni-ruse.bg/b/ - ползва се от неинженерните факултети. Няма нужда от регистрация, направо влизате с име и парола за електронната поща в uni-ruse.bg

- https://meet.uni-ruse.bg/b/ - ползва се от инженерните факултети. Няма нужда от регистрация, направо влизате с име и парола за електронната поща в uni-ruse.bg

- https://exam-bbb.uni-ruse.bg/b/ - ползва се от всички останали факултети. Ако не сте си направили регистрация, трябва да се регистрирате сами с имейл адрес на uni-ruse.bg. Трябва да изчакате одобрение. Всички други адреси ще бъдат изтривани.

- https://bbb.uni-ruse.bg/b/ -  препоръчва се да се използва за практически упражнения с малко хора, ако другите са много заети. Отново трябва да си направите регистрация, както на exam-bbb.

Последна редакция: ЦИКО