______________________________________________

Стипендиантска програма на мексиканското правителство за обучение през 2024 г.

Мексиканското правителство отправя покана към потенциално заинтересовани студенти  за участие в стипендиантска програма за обучение.

Подробна информация е публикувана на адрес: https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros-29785

Срок за кандидатстване:  21 юни 2024 г.

Всички заявления трябва да бъдат подадени чрез Системата за управление на академичното сътрудничество (SIGCA): https://sigca.sre.gob.mx/login
______________________________________________Френският институт в България приема кандидати през цялата година по програма „Научен престой на високо ниво“.

Тази програма е насочена към *българските изследователи* във всички области на научните проучвания, франкофонски и нефранкофонски. Тя финансира краткосрочен научен престой във Франция (15 дни или 1 месец), през който изследователят работи на място с френския екип. Стипендията покрива разходи за пребиваване, както и допълнителна здравна застраховка. Агенция Campus France оказва помощ при намирането на жилище. При необходимост може да поеме и транспортните разходи във Франция до населеното място, в което се провежда научният престой.

*Условие:*Кандидатът да е с българско гражданство и да живее в България.

 Подробна информация за програмата, сроковете и необходимите документи, можете да намерите в сайта на Френския институт в България.

______________________________________________


Стипендиантски програми, предлагани от Хазарския университет, гр. Баку, Азербайджан
Посолството на Република Азербайджан в Република България представя стипендиантски програми, предлагани от Хазарския университет в Азербайджан. 

За повече информация на този емайл: admissions@khazar.org

https://international.khazar.org/international-scholarship-program/

_______________________________________________


Студентска стипендия по DUO-Korea Fellowship Programme за учебната 2024-2025 година

Програмата DUO-Korea се спонсорира от Министерството на образованието на Корея с цел насърчаване на обмена на студенти между корейските и европейските страни членки на ASEM на балансирана и постоянна основа.

Крайният срок за кандидатстване за учебната 2024-2025 година е 20 май 2024 година. Желаещите да получат повече информация могат да изпратят запитване на електронен адрес admin2@asemduo.org .

За повече информация: http://www.asemduo.org


_______________________________________________

19TH DRC SUMMER SCHOOL ON REGIONAL COOPERATION

The Western Balkans and the complexity of today's world 
16 – 22 July 2024 

Sarajevo, Bosnia and Herzegovina  

 
An intensive one-week programme for students and researchers 

We are looking for BA, MA and PhD level scientists, who are interested in the developments of the countries of Central, Eastern and South-Eastern Europe, have scientific record and/or intend to have deeper knowledge about the Danube Region. The participants will have the chance to share their specific scientific results related to the topics of the Danube Region and European integration. After the end of the Summer School, the contributions will be included as an article in the scientific journal “Der Donauraum” (“Danube Region”) published regularly by the Institute for the Danube Region and Central Europe (IDM). 


Experience an unforgettable week in the beautiful city of Sarajevo, the capital of Bosnia and Herzegovina, and make lasting cooperation and friendships during lectures, workshops and social activities. Acquire a memorable international experience while networking with like-minded people. Join our DRC Summer School and receive up-to-date knowledge about the political, economic and social challenges of the Danube Region!  

DETAILS OF THE SUMMER SCHOOL 2024
Date: 16–22 July 2024 
Application deadline: 31 May 2024 
Target group: BA, MA, PhD level students and scientists
Publication: possibility of publishing of contribution
Registration fee: none 
Accommodation: provided and covered by the organisers 
Board: provided and covered by the organisers  
Travel: covered by the organisers up to 200 €  
Language of instruction: English 
Course location: Sarajevo 
Organisers: Danube Rectors’ Conference (DRC), Institute for the Danube Region and Central Europe (IDM), University of Sarajevo – School of Economics and Business 


_______________________________________________
Програма за стипендии « France Excellence Europa »
Програмата за стипендии « France Excellence Europa » е насочена към студенти от Европейския съюз, франкофони и нефранкофони, които имат проект за обучение на магистърско ниво във френски висши учебни заведения.

Тази стипендия се предоставя за високи академични резултати и се вписва в стратегическите приоритети на френското  Министерство на Европа и външните работи.

Изисквания към кандидатите

да имат гражданство на една от 26-те държави-членки на ЕС
да са на възраст между 18 и 26 години
да са приети във френско висше учебно заведение в ниво M1 или M2
да не притежават френска диплома за завършена образователна степен
да не получават стипендия по програма Eразъм+, на AUF или друга

Научни области :
Културно наследство; Образование, педагогика; Френски език и цивилизация, чужди езици и цивилизации и европеистика; Политически и правни науки; Здравеопазване ; Науки за околната среда; Информатика.

Продължителност на стипендията
12 месеца при записване в ниво M2
24 месеца при записване в ниво M1

Предимства, които стипендията предоставя :
семестриална издръжка в размер на 6850 евро;
еднократна помощ за настаняване в размер на 1700 евро;
освобождаване от такса за записване в държавните висши учебни заведения 
включване към режим на здравно осигуряване в първите 3 месеца от престоя във Франция
освобождаване от такса за кандидатстване (1)
съдействие при намиране на жилище;
предимства от социален и културен характер 

Стипендията “France Excellence Europa” не предвижда поемането на учебните такси, нито разходите за международен или вътрешен транспорт.
(1) Нужно е да се създаде акаунт на сайта messervices.etudiant.gouv.fr и да посетите сайта cvec.etudiant.gouv.fr, за да получите удостоверение за освобождаване от такса.
Българските кандидати изпращат своите досиета онлайн във Френския институт в България на адрес fee.bulgarie@campusfrance.org не по-късно от 29 март 2024 г.
Предварителната селекция на кандидатурите се прави в отдела за научно и университетско сътрудничество към Френския институт в България. След това те се оценяват във френското Министерство на Европа и външните работи от специалисти по сътрудничество в конкурсните области.

Можете да намерите цялата информация, на френски и на английски, както и документите за попълване в сайта на Кампус Франс.
_______________________________________________
Turkish Erasmus Summer School program

Turkish Summer School program, designed to provide an immersive and engaging experience for learners of the Turkish language.

* Program Highlights:
Our Turkish Summer School aims to go beyond traditional language learning methods by offering a distinctive approach that combines language acquisition with cultural immersion. Key highlights of the program include:
1. Innovative Teaching Methods: Our experienced instructors will utilize innovative teaching methods to make the learning process enjoyable and effective. Interactive sessions, multimedia resources, and real-life scenarios will be incorporated to enhance language skills.
2. Cultural Immersion: Participants will have the opportunity to immerse themselves in Turkish culture through various activities, such as cultural excursions, and interactive workshops. This holistic approach ensures a deeper understanding of the language within its cultural context.
3. Flexible Course Options: We offer a range of course options to cater to different proficiency levels, ensuring that both beginners and advanced learners can find suitable programs. Whether participants are looking to learn the basics or enhance their existing skills, our summer school has a tailored solution for everyone.
4. Earning Academic Credit: Upon successful completion, participants will earn 10 ECTS credits transferable to universities across Europe.

* Attachments:
To provide you with more detailed information, we have attached a brochure outlining the program structure, and other essential details. We believe that this program aligns with our shared commitment to fostering cross-cultural understanding and language education.


* Next Steps:
We would greatly appreciate your support in promoting this unique opportunity to your students and faculty. If there are specific channels through which you think the information would be best disseminated, please let us know, and we will be happy to collaborate on outreach efforts.
Please feel free to reach out to summerschool@izu.edu.tr<mailto:summerschool@izu.edu.tr> if you have any questions or require further information.


_______________________________________________
Invitation to the 8th Meeting of the Balkan Universities Association (BUA)

8th Meeting of the Balkan Universities Association (BUA), generously hosted by the University of Tirana on June 3rd- 4th, 2024

The 8th BUA Meeting, organized in a congress-style format, offers an exceptional opportunity for networking and fostering collaborative relationships. We eagerly anticipate the participation of BUA members at this event. Should you have any queries, comments, or require assistance, please feel free to contact us. 

For more information: International Relations Office / Secretariat of Balkan Universities Association
Trakya University - intrel@trakya.edu.tr

_______________________________________________
А call for support for French-speaking scientists in Central and Eastern Europe

In order to contribute to the construction of the European Research Area and to encourage the creation of international French-speaking research networks, the Agence Universitaire de la Francophonie supports the structuring and development of research in a national and international framework, and the involvement of member establishments in this process.

This support from the AUF will be intended to strengthen the capacity of ECO researchers in:  * research – strategy, organization, laboratories, etc.;  * innovation in scientific activities – valorization, partnerships, transfer, etc.;   * international openness – cooperation, influence, etc.;   * the synergy of research teams – networking, partnership, etc.

The call is open to all disciplinary fields with priority attention for projects that encourage innovation and the transfer of knowledge and skills, for research projects linked to the socio-economic priorities of the ECO region (aspects economic, health, social, environmental, crisis and disaster management, academics in situations of risk, etc.) aiming to contribute to the French-speaking university response to current challenges, and a short or long term impact. The projects will be implemented from June 1, 2024 to August 31, 2025.

Application conditions: To apply, the application form must be completed by the lead research team on behalf of the consortium and returned by electronic email, no later than March 31, 2024, to the address recherche-innovation-eco@auf.org

All information on the call, as well as the reference documents are available on the AUF website at: https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/soutien-la -francophone-scientific-research-in-central-and-eastern-europe-resci-eco/

__________________________________________
Конкурс за фотография и рисунка „Божурът среща розата“ от КНР посолство в България

През 2024 г. ще се отбележи 75-ата годишнина от установяването на дипломатическите отношения между Китай и България.

С цел задълбочаване на приятелството между двата народа и подготовка за празненствата по случай годишнината, Посолството на Китайската народна република в България организира конкурс за фотография и рисунка „Божурът среща розата“ за български граждани и сънародници, живеещи в България, за да покаже прекрасните моменти от китайско-българското приятелство.

В конкурса могат да се включат студенти! Крайният срок за конкурса е удължен до 29 февруари 2024 г. 

Информацията за конкурса : http://bg.china-embassy.gov.cn/bjly/dtxw/202311/t20231122_11185089.htm

_______________________________________________
ПОКАНА ЗА 46th Scientific Conference for Bachelor Degree Students CADET-NAV 2024


Cadet-Nav is a scientific event that take place at "Mircea cel Batran" Naval Academy between 11th-13th of April 2024.
All the participant are students from all around the world.

The Cadet-Nav organization is structured in plenary opening and scientific presentations on sections.

On this occasion the students can present their scientific papers and exchange knowledge with other students.

All the presentations will be written in English.

There is no participation fee.

Deadline abstract submission: 22nd of March 2024

Deadline PowerPoint presentations: 4th of April 2024

_______________________________________________
Информация за латвийски държавни стипендии за обучение през учебната 2024/2025 г. и за летни езикови курсове в Латвия през 2024 г.

Покана за кандидатстване за латвийски държавни стипендии за обучение в летните училища, в които чуждестранни студенти и преподаватели могат да участват с латвийската държавна стипендия, за академичната 2024/2025 година ще бъде отворена от 1 февруари 2024 г. до 1 април 2024 г. 
Цялата подходяща информация е публикувана на уебсайта на Държавната агенция за развитие на образованието:

Информация за обучение в латвийски университети, налични учебни програми и практическа информация можете да намерите на уебсайта:
Study in Latvia www.studyinlatvia.lv

Заявленията и необходимите документи за летните училища се изпращат директно до организаторите на летните училища - латвийските университети, чиито представители ще информират всички кандидати за резултатите от конкурса за стипендии.

Формулярът за кандидатстване и необходимите документи за стипендии за обучение за учебната 2024/2025 г. се подават до Държавната агенция за развитие на образованието чрез онлайн система за кандидатстване, която ще бъде отворена на 1 февруари 2024 г. Крайният срок за кандидатстване за латвийската държава стипендии за обучение е 1 април 2024 г.

Подробна информация, свързана с програмата може да бъде намерена в интернет на адрес: https://www.viaa.gov.lv/en/latvian-state-scholarships

За запитвания, моля, свържете се с г-жа Марика Пира - старши експерт от "Обучение в Латвия", отдел "Образователни насоки и международни отношения" в Държавната агенция за развитие на образованието (телефон: +371 67814331, имейл: scholarships@viaa.gov

_______________________________________________
Предложение за включване на студенти в международни екипи по линия на Enterprise Europe Network  

Студентите, които проявяват интерес е необходимо да пишат за съдействие до: г-жа Илиана Драганова - i.draganova@bscsme.eu

*INDUSAC project: opportunities for students and researchers in solving more than 70 different company’s challenges*

In the scope of the Horizon Europe INDUSAC project <https://indusac.eu/> students of all programmes are invited to *join 3- and 6-member
international teams* and solve the company's challenges, while they also:
·         gain experience in working with companies,
·         create an international network,
·         receive up to 1000 EUR gross per student.
Currently, *more than 70 different challenges* from Slovenian and European companies are published on the platform INDUSAC
<https://indusac.innogetcloud.com/challenges> and they cover different topics from the fields of economy, ICT and natural sciences.

Further steps:
1) Students or Researchers select a challenge <https://indusac.innogetcloud.com/challenges>,
2) Students <https://indusac.innogetcloud.com/request-access-student> or Researchers <https://indusac.innogetcloud.com/request-access-researcher> register on the platform (the registration form is different),
3) within a specific challenge join the Slack community, where they first select the channel with the name of the specific challenge and then can
connect with other students. The team can be formed also outside Slack.
4) Once an international team is formed (3 different countries, 60% from widening and associated countries), the team (at least one female or male
student) prepare a joint Motivation letter (short CV) and submit it to the company through the platform *by 11 February 2024*.
5) If the Motivation letter is approved by the company, students may begin solving the challenge presumably at the beginning of March 2024.

Detailed information with terms and conditions for participating can be found on the project website <https://indusac.eu/> and in the Call for
students <https://indusac.eu/open-call-for-students-researchers/>, in case of any questions they can contact INDUSAC team at indusac@ijs.si.

*The first deadline is 11 February 2024, when the international team should submit only a joint Motivation letter (short CV).*
_______________________________________________


Стипендии на румънското правителство 2023 г. 

Отворена покана за докторантски и постдокторантски стипендии Йожен Йонеско

Тя се финансира от румънската държава и администрира от AUF. Става дума за  тримесечен научен престой в румънски университети за колеги франкофони. Стипендията включва транспорта, месечна сума от 1000 евро и медицинска застраховка.

Повече информация към цялата необходима документация, която съдържа регламент, списък на специалностите, приемащите университети и др. можете да откриете на следния линк:

https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/bourses-de-recherche-doctorale-et-postdoctorale-eugen-ionescu-2023-2024/

Допълнителна информация можете да получите и от Петър Топарев от националното бюро на AUF, България
Université de Sofia "St. Kliment Ohridski" Centre francophone
15, Bul. Tzar Osvoboditel, 1504 Sofia, Bulgarie
Tél : 00 (359) 2 423 48 05 | Mob : 00 (359) 886 744 778 

_______________________________________________


Архив

Trakya university scientific events-2021.pdf

Women in Science-2021.pdf

Simpozium Tekirdag, Turkey-May 2021.pdf

Byalistok Conference-May 2021.pdf

Student congress-Turkey-2-6.06.21.pdf

Annual conference-Burgas-16-19.08.2021.pdf

Summer School-Luxembourg-16-20.08.21.pdf

Моята теза в 180 секунди.pdf

Лидери за бъдеще.pdf

Научна конференция за бакалаври.pdf

IUC – Дубровник.pdf

Изложение международно образование .pdf

Университетската агенция на франкофонията.pdf

СТИПЕНДИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА СИРИЯ .pdf

Алимардан Топчубашов .pdf

Обява за стипендии на AUF.pdf

Международното зимно училище .pdf

Следдипломна квалификация в областта на околната среда.pdf

Belt and Road Initiative.pdf

Нингбо.pdf

EUA.pdf

Комисия Фулбрайт обявява конкурс за пълни стипендии за програмата Study of the US.docx

Фулбрайт 2018-2019.docx

Кариера за нова ERA 31.10.2017 .pdf

Информация за финансиране на проекти.pdf

Европа за гражданите 2014-2020.pptx

Европейска година на културното наследство 2018г.PPTX

Програма Творческа Европа.ppt

Gabrovo Innovation Camp 2016 .docx

Магистърски програми по програма Еразъм Мундус.docx

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОСТЕР 2016.docx

Възможност за международен обмен на студенти Пекин 2016.docx

Информационен ден Балкани – Средиземно море 2016.docx

Информационен ден Иновации и конкурентоспособност 2016.docx

Информационна среща за подготовка на проектни предложения по схема RISE.docx

Публикации в международен журнал.docx

Покана за участие в конференция Военна Академия Мирча чел Бътрън.docx

Конкурс за иновативни идеи Green Brain of the Year.docx

Обява за стаж на Атлантическия съвет.docx

call-for-proposals-for-the-european-foundations-award-for-responsible-research-and-innovation.docx

Информационни срещи на ОИЦ.docx

Информационна среща по одобрената Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020.docx

Информационно събитие по Програмата Interreg V-A Румъния-България.docx

Отворени конкурси за набиране на проекти предложения по програма Хоризонт 2020.docx

Покана за набиране на стипендианти по проект TRAIN TO MOVE.docx

Проект TRUSS Н2020-MSCA-ITN-2014 набира кандидати .docx

Официален старт на програма Interreg V –A Румъния – България.docx

International Student Week in Belgrade 2015.docx

Центърът за европейски и международни изследвания ЦЕМИ организира проект Регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа.docx

Национален конкурс за есе на тема Нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще.docx

VI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ.docxПроект Европейски стипендии - приключил

Евростипендии зимен 2017-2018.pdf

Евростипендии летен 2016-2017.pdf

Евростипендии зимен 2016-2017.pdf

Евростипендии летен 2015-2016.pdf

Евростипендии зимен 2015-2016.pdf

Евростипендии летен 2014-2015.pdf

Евростипендии летен 2013-2014.pdf