​​​​В Русенски университет „Ангел Кънчев” се обучават студенти в образователно – квалификационните степени „Бакалавър” , „Магистър” и образователно – научна степен „Доктор”;
  • Срокът на обучение по образователно – квалификационна степен „Бакалавър” е 4г. /8 семестъра/;
  • Срокът на обучение по образователно – квалификационна степен „Магистър” е до 2,5г. /5 семестъра/;
  • Срокът на обучение по образователно - научна степен „Доктор” е 3г. /6 семестъра/.
Забележка: Обучението в специалност „Право” завършва с придобиване на образователно – квалификационна степен „Магистър” и е 10 семестъра.