​​​Библиотеката при Русенски университет "Ангел Кънчев" е една от най-големите научни библиотеки в Североизточна България. Функционира като център за научно-информационни ресурси, който подпомага учебния процес и научно-изследователската дейност. Има висока степен на автоматизация. Предлага модерно библиотечно обслужване. Осигурява метаинформация за академичната общност и специалистите в региона. Най-старата колекция е формирана през 1946 г.​
Разполага с библиотечен фонд 440 905 тома, от който:
 • книги - 353 987
 • периодични издания - 49 093
 • текущ абонамент - 179 заглавия на книжен/електронен носител
 • On-line достъп до научноинформационни ресурси, предоставени чрез:
  • 5 информационно-търсещи системи на български и чужди езици, осигуряващи достъп до пълнотекстови бази данни с над 15 000 заглавия на научни и специализирани периодични издания
  • 10 реферативни информационно-търсещи системи на български и чужди езици, осигуряващи достъп до над 30 милиона документа
 • 4 информационно-търсещи системи (open access), от които около 30 % са пълнотекстови
 • Учебници и учебни помагала на CD, DVD и on-line
 • Достъп до електронни версии на периодични издания