СПЕЦИАЛНОСТ
Оценки от изпит
Оценки от дипломата 
Образуване на бала ​

Макс
бал

(А) (Б) (В)
1Земеделска техника и технологии
избираем 1бълг. езикматематика 2А+Б+В 24
2Мениджмънт и сервиз на техниката
избираем 1бълг. език
математика 2А+Б+В 24
3Климатизация, хидравлика и газификация избираем 1бълг. езикматематика 2А+Б+В 24
4Аграрно инженерство избираем 1бълг. езикматематика 2А+Б+В 24
5Машинно инженерство избираем 1бълг. езикматематика 2А+Б+В 24
6Мениджмънт на качеството и метрология избираем 1бълг. език
математика
2А+Б+В 24
7Материалознание и технологии избираем 1бълг. език
математика 2А+Б+В 24
8Индустриално инженерство избираем 1бълг. езикматематика 2А+Б+В 24
9Строително инженерство избираем 1бълг. език
математика 2А+Б+В 24
10Електроенергетика и електрообзавеждане избираем 1бълг. езикматематика
2А+Б+В 24
11Електроника избираем 1бълг. езикматематика
2А+Б+В 24
12 Електроинженерство избираем 1бълг. езикматематика 2А+Б+В 24
13 Компютърно управление и автоматизация избираем 1бълг. езикматематика 2А+Б+В 24
14Интернет и мобилни комуникации избираем 1бълг. езикматематика 2А+Б+В 24
15Компютърни системи и технологии избираем 1бълг. езикматематика
2А+Б+В 24
16Информационни и комуникационни технологии избираем 1бълг. езикматематика 2А+Б+В 24
17Транспортна техника и технологии избираем 1бълг. езикматематика 2А+Б+В 24
18Автомобилно инженерство избираем 1бълг. езикматематика 2А+Б+В 24
19Технология и управление на транспорта избираем 1бълг. езикматематика 2А+Б+В 24
20Екология и ТООС избираем 2бълг. език
2А+2Б 24
21Растениевъдство избираем 2бълг. език
2А+2Б 24
22Биотехнологии избираем 2бълг. език
2А+2Б 24
23Технология на храните избираем 2бълг. език
2А+2Б 24
24Химични технологии избираем 2бълг. език
2А+2Б 24
25Индустриален мениджмънт избираем 3бълг. езикматематика 2А+Б+В 24
26Дизайн

рисуване (А1)
моделиране (А2)


бълг. език
математика
А12+Б+В 24

Забележки:

    1. С "избираем 1" е означен кандидатстудентски изпит по: български език, информатика и информационни технологии,математика и общотехническа подготовка или съответната оценка от ДЗИ / ДИППК;
    2. С "избираем 2" е означен кандидатстудентски изпит по: български език,биология, химия, инфор­матика и информационни технологии, математика и общотехническа подготовка или съответната оценка от ДЗИ / ДИППК;
    3. С "избираем 3" е означен кандидатстудентски изпит по: български език, чужд език (английски), история на България, икономическа география на България,информатика и информационни технологии, математика и общотехническа подготовка или съответната оценка от ДЗИ / ДИППК ;
    4. При формиране на състезателния бал оценките от дипломата по математика, български език, химия и биология се вземат от задължителната подготовка на дипломата за средното образование (от втори гимназиален етап). Ако такава оценка липсва тя може да бъде заменена с оценка от положен кандидатстудентски изпит по съответния предмет.