Уважаеми колеги, семестриалните такси за обучение за летен семестър на учебната 2022/2023 г. могат да се внесат и по банков път. Срокът за внасяне на семестриалните такси е:

  • за задочни студенти – до 25.02.2023 г.;
  • за редовни студенти – до 05.03.2023 г.

Банковата сметка на Русенски университет „Ангел Кънчев" за плащане на такси за обучение и други студентски плащания от цялата страна и чужбина е:

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ" - РУСЕ
ОББ – ТБ АД, Русе
Клон „Възраждане", ул. „Плиска" № 19
IBAN: BG59UBBS80023106029309

BIC код: UBBS BGSF

Размерът на семестриалните такси за обучение в бакалавърските специалности на Аграрно-индустриалния факултет е както следва:


СПЕЦИАЛНОСТРедовноЗадочно
1.
Земеделска техника и технологии390390
2.Аграрно инженерство
390
390
3.Мениджмънт и сервиз на техниката
390
390
4.Климатизация, хидравлика и газификация390390
5.Екология и техника за опазване на околната среда390390
6.Дизайн / Промишлен дизайн 
390
 -
7.Растениевъдство430430 

Важно:

При плащане на таксите за обучение в платежното нареждане /вносната бележка/ да се впише, като основание за плащане, следната информация:

  • такса обучение за летен семестър,
  • трите имена, специалност и фак. № на студента.

 Информация може да получите и от ТУК.