Много често нашите студенти влизат в учебните зали, стоят пасивно, слушат и пишат това, което преподавателят им поднася наготово. Става все по-ясно, че класическата методика на преподаване не може да ангажира съвременните младежи така, както би ни се искало и става все по-трудно те да бъдат адаптирани към системата във вида, в който тя съществува.

Група преподаватели обединиха усилията си и създадоха учебно пособие „Учебник без думи", съдържащ разработени анимации, клипове и визуализации, поднасящи в  привлекателен, впечатляващ и запомнящ се вид на закономерности, основни твърдения, конструктивни особености и взаимодействия, както и пунктуации върху груби грешки по дисциплината Машинни елементи. Учебното пособие е структурирано в 15 тематични направления.

Създаването на пособия от вида "Учебник без думи" с разширени авторски колективи от различни висши училища и обмен на постигнатите резултати, ще допринесе за изравняване познанията на базовия материал на едно по-високо равнище. Благоприятно обстоятелство е фактът, че тук няма езикови бариери и разработките са лесни за обмен.