International Seminar “University of Technology and Humanities in Radom: Significant Partner of the University of Ruse”

        На 13 април 2022 г., сряда, от 10:00 часа в зала 2.209 се проведе Международен семинар на тема „Радомски Технологичен и Хуманитарен Университет: Значим партньор на Русенския университет”.
       Заместник - Ректорът по Зам.-ректор по интернационализация и комуникационна политика доц. Д. Атанасова откри Семинара и поздрави всички участници.
       Международният семинар е организиран от катедра „Машинознание, Машинни елементи, Инженерна графика и Физика (ММЕИГ и Физика)“ от ТФ, с основна тематика: Международната дейност на Радомския и Русенския университет и възможностите за обмен в рамките на програмата Еразъм+.
        Проф. Рафал Голабек (Rafał Gołąbek)  представи структурата на Радомския Технологичен и Хуманитарен Университет и възможностите за сътрудничество с всеки един от осемте факултета. В Семинара взеха участие 57 студенти от  ФПНО и от всички инженерни факултети на РУ и 8 студенти от Португалия, Румъния, Испания и Турция, преподаватели и докторанти от ТФ, ФПНО, МТФ и ФЕЕА.
Семинарът завърши с дискусии и неформални срещи - разговори между студенти и преподаватели.
Като следствие от дискусиите и резултатите от проведения семинар, по-късно - през май 2022 г., Русенският университет беше посетен от Prof. Piotr Bojarczak, Prof. Waldemar Nowakowski and Agnieszka Dąbrowska, Head of International Office Erasmus+ University Coordinator at Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom.


  *********************************************************************************************************************************************************


Научен семинар на тема: „Подобряване на качеството на докторантурата по ММЕ“

        На 29 май 2022 г., се проведе Научен семинар на тема: „Подобряване на качеството на докторантурата по ММЕ“ с модератори доц. Васко Добрев и доц. Петко Машков.
       А. Добрева представи за обсъждане препоръките от акредитацията по докторската програма ММЕ. Положителните резултати до момента са:
      - участието на докторантите Йорданка Димитрова и Петър Павлов в с доклади в престижни конференции, индексирани от SCOPUS.
      - по отношение на осъвременяването на материалната база: през всяка академична година чрез Договорите по ФНИ при РУ с ръководител доц. П. Машков се постига обновяване на материалната база за научна работа, включително и чрез ремонтни дейности на съществуващи опитни уредби.
       В рамките на семинара се обсъди изключително активната работа на преподавателите от катедрата със студенти и докторанти през учебната 2021/2022 г. В рамките на Студентската научна сесия на 18 май 2022 г. са представени общо 7 доклада: 2 доклада от докторанта Петър Павлов в съавторство с П. Машков, 1 доклад от докторантите Гергана Моллова и Димитър Бонев в съавторство с А. Добрева, 1 доклад от докторантката Йорданка Димитрова в съавторство с Ю. Димитров, 2 доклада от докторантката Марияна Караилиева и 1 доклад от Португалските студенти Антонио Алвес и Рита Амарал в съавторство с В. Добрев.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПИТНИ ПРОЦЕДУРИ!!!!

(актуална информация към .........2022 г.)