ОБЛАСТНИЯТ ИНФОРМАЦИОННЕН ЦЕНТЪР-РУСЕ ПРЕДСТАВИ „ИНДИКАТИВНИ ГОДИШНИ РАБОТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2023 Г. И АКТУАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ" ПРЕД СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Днес, 20 април 2023 г., Областният информационен център – Русе (ОИЦ – Русе) проведе среща на тема „Индикативни годишни работни програми за 2023 г. и актуални възможности". Събитието е част от традиционната информационна обиколка  на ОИЦ - Русе в областта, която се провежда в периода от 19 до 28 април 2023 г. Домакин на срещата беше библиотеката на Русенския университет чрез функциониращия в нея Европейски документационен център. Начало на събитието даде г-жа Диана Аврамова, управител на ОИЦ – Русе, а презентация по предвидената тема направи експерт Габриела Стефанова.

Срещата беше насочена предимно към преподаватели и студенти. Детайлно бяха представени програмите „Образование", „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация", „Развитие на човешките ресурси" и „Конкурентоспособност и иновации в предприятията". Експертите от ОИЦ - Русе дадоха индикативните периоди, в които се предвижда да бъдат събирани предложения.

В края на срещата г-жа Аврамова разясни приноса на ЕСИФ за развитието на Област Русе в периода 2014-2020 г. Чрез графични изображения бяха анализирани броят на проектите, изпълнени по различните програми, както и техният финансов принос за областта. 

IMG_20230420_100744.jpg         IMG_20230420_121228.jpg


НАУЧЕН СЕМИНАР, ПОСВЕТЕН НА ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА, СЕ ПРОВЕДЕ В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Днес, 4 април, в Русенския университет се проведе научния семинар „130 години от рождението на Елисавета Багряна". Събитието е част от 18-ия Маратон на четенето и се организира от катедра „Български език, литература, история и изкуство" и Университетската библиотека.

В началото на семинара акад. Христо Белоев връчи специална награда на Силвия Филева, студентка от четвърти курс в специалност „Начална училищна педагогика и чужд език", спечелена в конкурса за есе „Вдъхновяваща, успешна и красива – предизвикателството да бъдеш жена". Той поздрави организаторите за инициативата и студентите за креативността, която са вложили в организацията на семинара. Ректорът пожела на всички ползотворна работа и успехи.

Доц. Мира Душкова, ръководител-катедра „Български език, литература, история и изкуство" беше модератор на събитието и ментор на активните студенти.

Програмата на научния семинар продължи с презентацията на Стефка Йорданова, студентка в трети курс, специалност „Български език и история". Темата на работата й беше „Обичаната, отричаната и вечната". Стефка сподели с участниците важни моменти от личния и обществения живот на Елисавета Багряна. След това Михаела Георгиева, също студентка в трети курс на специалност „Български език и история", представи творчеството и отличията на Багряна в презентация на тема „Явлението Елисавета Багряна".

В края на семинара се състоя дебат на тема „Ролята на Елисавета Багряна в дело № 585/42". Участниците бяха разделени в два адвокатски колектива, които трябваше да представят аргументи в защита на тезите „Невинна" и „Виновна" по делото срещу Никола Вапцаров. Победи колективът, пледиращ за невинност за Багряна.

Всички присъстващи на семинара имаха възможността да се докоснат до първото издание на стихосбирката „Вечната и святата" от 1927 г., притежавано от  Университетската библиотека. Беше подредена и изложба, представяща творчеството на Елисавета Багряна и литературна критика, свързана с работата й.  

                                                     

ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА С БАЗАТА ДАННИ SCOPUS СЕ ПРОВЕДЕ В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Днес, 31 март 2023 г., за академичната общност на Русенския университет  се проведе обучителен семинар на тема „Вие и Вашите колеги в международната база данни Scopus". За лектор беше поканена д-р Радостина Иванова, оторизиран обучител за базите данни на Elsevier (България). Събитието се състоя в Университетската библиотека.

В началото д-р Иванова обясни как се създават авторовите профили в международната база данни Scopus. След това допълни, че те имат различни приложения – служат за: създаване на професионални контакти, привличане на рецензенти, осигуряване на финансиране, научни изследвания и др. Лекторката запозна публиката и с възможностите за корекции на профил, които платформата предоставя.

В края на семинара представителите на академичната общност зададоха конкретни въпроси и споделиха лични казуси, свързани с работата с базата данни Scopus.

   


КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА

„ВДЪХНОВЯВАЩА, УСПЕШНА И КРАСИВА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО ДА БЪДЕШ ЖЕНА"

Конкурс, посветен на Международния ден на жената се проведе в Русенския университет „Ангел Кънчев". Любителите на словото бяха поканени да подготвят и изпратят есета на тема  „Вдъхновяваща, успешна и красива – предизвикателството да бъдеш жена".

Конкурсът беше отворен за широката общественост и участниците бяха разделени в две възрастови групи: 1-ва група - до 25 години и 2-ра група – над 25 гoдини.

В Университетската библиотека пристигнаха 37 есета, автори на които са не само представителки от нежния пол. Географски, разпределението на участниците покрива по-голямата част от територията на страната  - София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, В. Търново, Добрич, Севлиево, Димитровград, Лом, Кюстендил, Дряново, Тетевен, Кърджали и др.

В есетата авторите демонстрират задълбоченост и изразяват собствено виждане по зададeната тема. Боравят умело с думите и показват личен стил на писане.

Експертна комисия извърши оценяване на творбите и определи за награждаване:

В категорията „До 25 години":

 1. Първо място  – Светлана Великова.docx, 22 г., Велико Търново
 2. Второ място – Борислава Узунова.docx, 22 г., Сливен
 3. Трето място – Теолина Христова.docx, 21 г., Стара Загора
 4. Специална награда – Александра Умленска.docx, 18 г., Кюстендил

В категория „Над 25 години":

 1. Първо място  – Вероника Иванова.docx, 40 г., Варна
 2. Първо място – Христина Борисова.doc, над 40 г., Севлиево
 3. Второ място – Диляна Тодорова.docx, 38 г., Димитровград
 4. Второ място – Димитрина Иванова.docx, 29 г., Асеновград
 5. Трето място – Илияна Каракочева.docx, 56 г., София
 6. Трето място  – Аничка Терзиева.docx, 33 г., с. Биркова, Велинград
 7. Специална награда – Силвия Филева.docx, 37 г., Русе

 Произведенията са публикувани без редакторска намеса. 


КОНКУРС ЗА ПРОЗА/ПОЕЗИЯ НА ТЕМА „ЛЮБОВ… KAТО СИЛА, ВИНО… КАТО СЛАБОСТ"

В Русенския университет за втора поредна година се проведе конкурс за проза/поезия  по повод 14 февруари - Трифон Зарезан (стар стил) и католическия празник Свети Валентин. Този път тема на конкурса беше „Любов... като сила, вино... като слабост".

В инициативата взеха участие 98 души с общо 164 творби. Стихотворенията са 142 на брой, а творбите във формата на проза са 22 на брой. Участниците и тази година идват от над 15 града в страната - София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, В. Търново, Шумен, Видин, Враца, Монтана, Пазарджик,  Сливен, Търговище и др.

Свои поетични творби и разкази споделиха ученици, студенти, детски учители, педагогически съветници, музикални педагози, клинични психолози, общински администратори, журналисти, театрали, дизайнери, програмисти, писатели, пенсионери и др. Студентите, които взеха участие в конкурса, са от Русенския, Софийския, Великотърновския и Шуменския университет, както и от Националната спортна академия. Най-малките творци са само на 10 години и учат в ОУ „Васил Левски", град Пловдив. Техният класен ръководител г-жа Надежда Илчева сподели с нас таланта на своите ученици.

Кандидатите са разделени в две групи – до 25 години и над 25 години.

В категорията „До 25 години" комисията определя за награждаване:

 1. Първо място за проза – Михаела Михайлова.docx, литературен клуб „Кръстьо Пишурка" при Народно читалище „Постоянство 1856", Лом
 2. Първо място за поезия – Ивет Йотова.docx, студент 3-ти курс в НСА „Васил Левски", София
 3. Второ място за проза – Славея Семова.docx, студентка в ШУ „Епископ Константин Преславски", Шумен
 4. Второ място за поезия – Гергана Георгиева.docx, театър „София", София
 5. Трето място за проза – Симона Стоянова.docx, младши мениджър-проекти, София
 6. Трето място за поезия – Светослав Антонов.docx, студент в Русенския университет, специалност „Аграрно инженерство"

В категория „Над 25 години" комисията определя за награждаване:

 1. Първо място за проза – Дарина Цветкова.docx,  с. Зверино, област Враца
 2. Първо място за поезия – Христина Главанова.docx, Севлиево
 3. Второ място за проза – Юлий Йорданов.docx, литературен клуб „Кръстьо Пишурка" при Народно читалище „Постоянство 1856", Лом
 4. Второ място за поезия – Петрана Петрова.docx, Враца
 5. Второ място за поезия – София Милева.docx, учител по БЕЛ, Хасково
 6. Трето място за проза – Здравка Христова.docx, Русе
 7. Трето място за поезия – Анна Петрова-Дюлгерова.docx, икономист, Варна
 8. Трето място за поезия – Мария Харалампова.docx, СУ „Черноризец Храбър", Пловдив

Произведенията са публикувани без редакторска намеса. 


ДИГИТАЛИЗИРАНА Е ПЪРВАТА КНИЖНА КОЛЕКЦИЯ ВЪВ ФОНДА НА УНИВЕРСИТЕТСКАТА  БИБЛИОТЕКА

Русенският университет дигитализира първата книжна колекция във фонда на Университетската библиотека, като най-старите заглавия  в нея датират от 1886 г. Инициативата е реализирана по проект на тема "Създаване на дигитална колекция във фонда на Университетската библиотека при Русенския университет" по фонд "Научни изследвания". Ръководител на проекта е доц. д-р Десислава Атанасова - зам.-ректор по интернационализация и комуникационна политика, а партньор при изпълнението на проекта е Регионална библиотека "Любен Каравелов" - град Русе. Всички дейности се осъществяват под егидата на ректора - акад. дтн. Христо Белоев.

Първата книжна колекция е свързана с началото на Русенския университет и условно може да бъде разделена в две основни направления. Едното от тях включва 7 заглавия в областта на инженерните науки, които са на френски език.

Инженерни науки

1.    Cours d'analyse de l'Ecole Polytechnique, Tome Premier , Ch. STURM, 1888.

2.    Cours d'analyse de l'Ecole Polytechnique, Tome Second, Ch. STURM, 1888.

3.    Mecanique. Hydraulique. Thermodynamique, Daries, Georges, 1896.

4.    Génie rural: constructions rurales et machines agricoles, J Philbert; O. Roux, Paris : Veuve Ch. Dunod, 1902.

5.    Mathématiques, Dariès Georges, Published by Vve Ch. Dunod et P. Vicq, éditeurs, 1896.

6.    Electricite. Premier partie. Theorie et production, Edouard DACREMONT, 1898.

7.    Cours de physique de l'Ecole polytechnique, Jamin, Jules-Celestin, 1886.

Втората част от колекцията включва 8 заглавия в областта на хуманитарните науки, повечето от които са на български език. За целия екип на Университетската библиотека е изключителна гордост да съхранява за поколенията  „История славянобългарска" от 1898 г. със съставител и автор на предговора Александър Теодоров-Балан - първи ректор на Софийски университет „Св. Климент Охридски". Дигитализираното копие на изданието беше представено на специален семинар, организиран заедно с катедра „Български език, литература, история и изкуство" на Русенския университет. Събитието се състоя на 2 ноември 2022 г. под формата на научен семинар, посветен на 300-годишнината от рождението на Паисий и 260 години от написването на „История славянобългарска".

Хуманитарни науки

1.    Паисий Хилендарски История славеноболгарская (1762), Теодоров-Балан, Александър Стоянов, 1898.

2.    Български книгопис за 100 години (1806-1905), Александър Стоянов Теодоров-Балан, 1909.

3.    Человек как предмет воспитания, Константи́н Дми́триевич Уши́нский,1894. 

4.    Поетическа биография на Иван Вазов до 20-годишната му възраст Написана при сътрудничеството на поета, Габровски, Т., София : Т. Ф. Чипев, 1920.

5.    Автобиографията ми : Историята на моя живот и убеждения, Мил, Джон Стюарт, 1898.

6.    Велика дидактика, Коменски, Ян Амос, 1905.

7.    Мисли върху възпитанието, Лок, Джонъ, 1905.

8.    Ръководство по педагогическа психология и възпитание : Върху опитни основи : За мъжки и девически педагогически училища и основни народни учители, Д-р П.Цонев, 1904.

Книгите от най-старата книжна колекция на Русенската Алма Матер са включени в електронния каталог на Университетската библиотека и са достъпни за широката общественост.  


КОНКУРС ЗА ПРОЗА/ПОЕЗИЯ НА ТЕМА „ЛЮБОВ НА ГЛЪТКИ … ВИНО НА ЕДИН ДЪХ"

В Русенския университет се проведе конкурс за проза/поезия на тема „Любов на глътки … Вино на един дъх", по повод 14 февруари - Трифон Зарезан (стар стил) и католическия празник Свети Валентин. Информацията за инициативата получи широка публичност и привлече множество кандидатури. 

В конкурса взеха участие 57 души с общо 123 кандидатури, които изпратиха своите творби по електронна поща до Университетската библиотека. Участниците са от повечето големи градове в страната - София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, В. Търново, Видин, Враца, Монтана, Сандански, Пазарджик, Каварна, Асеновград, Нови Искър, Карлово, Търговище и Димитровград.

Свои стихотворения и разкази споделиха ученици, студенти, детски учители, педагогически съветници, общински администратори, счетоводители, икономисти, заместник-директори на училища, журналисти, графични дизайнери, художници, писатели на свободна практика, пенсионери и др. Студентите, които взеха участие в конкурса са от Русенския, Нов Български, Софийски и Бургаски свободен университет.

Комисия разгледа кандидатурите и разпредели кандидатите условно в две групи – учащи и работещи.

      В категория „Учащи" комисията определи за награждаване:

 1. Първо място за проза – Йозлем Мехмед.docx, студентка в Русенски университет „Ангел Кънчев", спец. „Медицинска сестра", четвърти курс
 2. Първо място за поезия – Милена Георгиев.docx, студентка в Русенски университет „А. Кънчев", спец. „Медицинска сестра", втори курс
 3. Второ място за поезия – Александра Петкович.docx, ученичка в ГПЧЕ „Йордан Радичков", Видин

  В категория „Работещи" комисията определи за награждаване:
 1. Първо място за проза – Мариана Дафчева.docx, старши детски учител в ДГ „Н. Вапцаров", Асеновград
 2. Второ място за проза – Марта Радева.docx, Нов български университет, образователна платформа „Уча.се", София
 3. Трето място за проза - Евгения Динева.docx, писател, София
 4. Първо място за поезия – Валентина Йотова.docx, графичен дизайнер, София
 5. Второ място за поезия – Ваня Акъллиева.docx, счетоводител в „Акълиеви" ООД – Русе
 6. Второ място за поезия – Радостина Койчева.docx, учител 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес", София
 7. Трето място за поезия – Светлана Николова.docx, зам.-директор на ПГЕТ „Захари Стоянов", Харманли
 8. Трето място за поезия – Матей Петков.doc, икономист, Бургас
 9. Специална награда за поезия – Галина Дъргънова.docx, учител по математика, физика и астрономия, Лясковец.