Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Център за анкетиране Русенски университет "Ангел Кънчев"
  
  
  
61b54f73-96c9-4b02-9b01-4b0466652dc1Съдействие при професионалната реализация на студентите/surveys/Lists/0201/NewForm.aspx
0f02b47b-88f4-443d-a5c3-567a71ecbd86Оценка на престижа на университета сред преподавателите/surveys/Lists/0202/NewForm.aspx
5fcecd9c-feb4-4658-9a40-1df1690ef022Оценка на преподавателите за качеството на учебния процес/surveys/Lists/0203/NewForm.aspx
d0fe2615-facb-4c99-9a98-e1448cbeb3b5Оценка на преподавателите за качеството, участието и управлението на научно-изследователската дейност в университета/surveys/Lists/0204/NewForm.aspx
af10396d-6b33-4222-a056-d9887a958794Оценка на преподавателите за социално-битовите условия/surveys/Lists/0205/NewForm.aspx

​​​​​Анкетите в тази категория са анонимни и хората, анализиращи резултатите от тях не могат да видят кои отговори от кой потребител са дадени. Изискваме удостоверяване на самоличността с цел една анкета да бъде попълнена от един потребител само веднъж, както и за да можем точно да определим какъв процент от студентите, докторантите, преподавателите и служителите ни са попълнили анкетите.​​

(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"