От началото на учебната 2012/2013 г. всеки студент, настанен в СО1, СО2 и СО6, може да ползва през новоизграденото от Русенския университет оптично трасе достъп до университетската компютърна мрежа.

Регистрацията се извършва в ЦИКО (приземен етаж), а заплащането на таксите - в делничните дни от 09:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа в университетската каса. Повече.