Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Клуб по качество Русенски университет "Ангел Кънчев"

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

      ​Клубът по качество е учреден на 26 май 2014 год.

Той е предназначен за всички личности, за които качеството е повече от модерна дума. Учреден е по инициатива на гл. ас. д-р Цветелин Георгиев, който повече от 10 години преподава дисциплини, свързани с управлението на качеството. Идеята е подета от регионалната организация „Сдружение Клуб 9000“, която е и национален лидер в областта на качеството.

Първоначално в него членуват от студенти, обучаващи се в бакалавърската специалност „Мениджмънт на качествто  и метрология“ и магистърския курс по „Управление на качеството“, както и завършили студенти (алумни) от същите специалности.

Клубът е отворен за всички младежи, интересуващи се от управление на качеството независимо от тяхната конкретна специализация или образователно-квалификационна степен.  ​

(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"