Мажоретният състав при Русенски университет "Ангел Кънчев" е сформиран през 2013г. с ръководител Петя Бонева. Многобройни изяви и прекрасни взаимоотношения. 

В началото на учебната 2016/2017 година, състава поема Яница Николова като ръководител и хореограф. Със своето добро отношение и отзивчивост, Яница предава на момичетата своята голяма любов към танците. През 2018г.  започва разработването на нов репертоар, включващ освен досегашните танци с помпони, но и модерни и латино танци. Също така, в перспектива се планира и изучаването на класически и характерни танци. 

Целта на състава е да провокира интереса у младите хора към магията на танцовото изкуство. С тренировките по мажоретни танци се развиват артистичност и усет за естетика. Придобива се добра двигателна култура, правилна походка и стойка на тялото, развива се музикалност, пластичност и чувство за ритъм. Танцът възпитава на дисциплина, трудолюбие и самочувствие, както на сцената, така и в живота.

Момичетата участват във всички мероприятия на Русенския университет. Съставът работи с много ентусиазъм и желание. Мажоретките с много артистичност и усмивки, успяват да завладеят публиката при всяко свое представяне.  

*Всички часове се провеждат след 17ч. в зависимост от заетостта на спортната зала и разпределението на учебните занятия на записалите се в състава.