Ръководител: Венцислав Петков – 0898999631​
РЕПЕТИЦИИТЕ се провеждат всеки ВТОРНИК и ЧЕТВЪРТЪК от 19.00 ч.
СЪБОТА и НЕДЕЛЯ от 16.00 ч. във Факултет "Природни науки и образование" (до ТРЕТА ПОЛИКЛИНИКА)​