Ръководител:  д-р Милена Великова

Тел.: ++359 88 769 2960

е-mail: mi.velikova@gmail.com