График за лятна изпитна сесия, редовно обучение, 2023-2024 г.

  • Банковата сметка за плащане на такса за индивидуален протокол е:

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" – РУСЕ, ОББ –ТБ АД , Русе Клон Възраждане, ул."Плиска"19

IBAN:  BG59UBBS80023106029309

BIC код : UBBS BGSF