1 Създаване на учебно звено Кинезитерапия.jpg

Заповед №398 от 06.08.1992 г. за назначаване на учебно-методична комисия по Лечебна физкултура (Кинезитерапия)     

​Връчване на дипломите на випускници от Ректора доц. д-р Борис Томов. 


 

​Вестник "Утро" 13.01.1999 - "Общината и университетът ще помагат заедно на трудно движещите се деца"