​​E-mail: sindikat@uni-ruse.bg
Каб. 1.228
Телефон 0​82/888 348
Приемно време: всеки работен ден от 11.00 до 12.00 часа.