​​​​Студентският съвет е административен орган на Русенския университет ”Ангел Кънчев”, установен от Закона за висшето образование.
В състава на Съвета влизат 40 студенти, представители на всички факултети и филиали, избрани на квотен принцип. 

Основни приоритети на Студентския съвет са:
 - оказване съдействие на академичната общност за повишаване качеството на обучение и квалификация на студентите; 
 - подпомагане на научната, творческата, културната, спортната и обществената дейност на студентите и докторантите​;
 - защита на общите интереси на обучаващите се.


Основни принципи на Студентския съвет са:
 - равенство на правата, задълженията и отговорностите на всички студенти и докторанти;
 - гласност на решенията и публичност при обсъждане и реализиране на дейностите;
​ - независимост от идеологии, религии и политическо влияние;

 - зачитане на етническата принадлежност и гражданството на учащите се.

     

Дейността на Съвета обхваща всички интереси на учащите се - условия на живот, качество на образование,
​​​​​​професионална реализация, наука​, спорт, културен и обществен живот.

За повече информация относно Студентския съвет посетете официалния ни сайт: studsavet.uni-ruse.bg

iconfinder_icon_facebook_24_111198.pngНамерете ни във Facebook: @studsavetRU ​​iconfinder_icon_instagram_24_111202.pngПоследвайте ни в Instagram:  @studsavetRU ​​
iconfinder_icon_facebook_24_111198.pngАбонирайте се в YouTube:  @studsavetRU ​​iconfinder_icon_twitter_24_111207.pngПоследвайте ни в Twitter:  @studsavetRU ​​