​​Центърът за докторанти е създаден по проект, финансиран от МОМН, и е модернизиран със средства на дарители. В него се провеждат курсове за фундаментална подготовка на докторантите, а в свободното от занятия време ресурсите му могат да бъдат използвани без ограничения за работа върху дисертационните трудове. Цент​ърът е оборудван и с видеоконферентна система, което го прави удобен за провеждане на неприсъствени заседания на научни журита. 

Линк към страницата на Центъра за докторанти