ИНТЕРАКТИВНА ДЪСКА И ИНТЕРАКТИВНА ПРЕЗЕНТАЦИОННА СИСТЕМА
В Центъра за докторанти е инсталирана интерактивна дъска TRIUMPH BOARD 89 DUAL TOUCH . Дъската може да се използва за съвременно интерактивно обучение на докторантите в Центъра. Колеги, които се интересуват от възможностите на интерактивната дъска могат да се обръщат за консултации и демонстрации към операторите в Центъра.

ИНТЕРАКТИВНА МАСА
В Центъра за докторанти е инсталирана интерактивна маса за управление на дисплеите в Центъра.

Центърът разполага със следната налична техника:
1. СЪРВЪР.
2. 12 броя 24” All-in-one и  1 брой 27" All-in-one компютри
3. Преносим лаптоп-таблет.
4. Стереоскопична компютърна система със специализиран 3D софтуер .
5. Авоматичен документен скенер А4.
6. Цветен и чернобели мултифункционални устройства.
7. Принтер за печат върху пластмасови карти.
8. Принтер за компакт-дискове.
9. Мултимедиен проектор.
10. 360 градусова камера
11. 5 броя дисплеи
12. Ламинатор А4 и А3.
13. Машина за рязане.
14. Машина за подвързване.
15. Принтер за печат на етикети.
16. 3 броя очила за виртуална реалност.
17. Озвучителна система
18. Преносим микрофон
19. Безчижна презентационна система
20. Специализирано устройство за управление на дисплеите
21. и др.