НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

​​​​​​​​​Ежегодно, в края на  месец октомври се провежда Научната конфереция на Русенски университет. За повече информация: http://conf.uni-ruse.bg

НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ НА РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Ежегодно, през м. май, във всички факултети и филиали на университета се провеждат научни сесии, в които участват студенти, а също и докторанти. 

Сборници с доклади от минали години ​