​​​​

akivanov.jpg

доц. д-р инж. Александър Иванов

Ръководител (2024 - до сега)
GIvanova.gif 

доц. д-р инж. Галина Иванова

Ръководител (2000 - 2024)

​ 

yuksel.jpg

маг. инж. Юксел Алиев

Системен администратор (2008 - до сега)

pzlatarov.jpg

маг. инж. Павел Златаров

Системен администратор "Система докторанти" (2013 - до сега)

 

Членове на екипа в Центъра за докторанти през го​дините

инж. Стоил Златаров (2015 - 2018)инж. Катерина Мицова (2016 - 2018)
инж. Сибел Исмаилова (2016 - 2018)маг. инж. Виктор Братоев (2016 - 2018)
инж. Пламен Димитров (2017 - 2018)Даниел Трифонов (2015 - 2018)
инж. Кристиан Койчев (2015 - 2017)инж. Светлин Ганев (2015 - 2016)
инж. Красимир Николов (2014 - 2016)инж. Момчил Букреев (2013 - 2016)
инж. Иван Георгиев (2013 - 2016)маг. инж. Борислав Мутев (2013 - 2015)
Красимир Петров (2012 - 2014)маг. инж. Васил Козов (2013 - 2015)
инж. Николай Неделчев (2011 - 2013)инж. Йордан Илиев (2013 - 2014) 
инж. Калоян Коларов (2010 - 2013)инж. Игор Николов (2010 - 2013)
инж. ​Вели Вели  (2013 - 2013)инж. Богомил Кръстев (2011 - 2013)

маг. инж. Михаил Радков (2011 - 2013)

инж. Божидар Петров (2010-2012)
маг. инж. Юсуф Хасанов(2008-2012)маг. инж. Калин Кръстев (2010-2012)
маг. инж. Юксел Алиев (2008-2011)
маг. инж. Бисер Николов (2010-2011)
маг. инж. Сергей Георгиев (2011-2011)
Мариян Христов (2010-2010)
маг. инж. Ивайло Иванов (2008-2010)маг. инж. Александър Стоянов (2008 - 2010)
маг. инж. Дилян Николов (2008-2010)
маг. инж. Ангел Иванов (2008 - 2010)
маг. инж. Владимир Партинов (2008-2010)
маг. инж. Виктория Пенкова (2009-2010)
маг. инж. Деян Стойков (2000-2006)
маг. инж. Тихомир Георгиев (2000-2005)
маг. инж. Лъчезар Лилков (2004-2006)
маг. инж. Славина Иванова (2004-2006)
маг. инж. Димитър Вълков (2004-2006)
маг. инж. Никола Николов (2004-2006)
маг. инж. Здравко Христов (2002-2006)
маг. инж. Дениз Кязимов (2004-2006)
маг. инж. Александър Георгиев (2004-2005)
маг. инж. Ивайло Кръстев(2004-2006)
маг. инж. Панайот Георгиев (2003-2005)
маг. инж. Цветан Тиханов (2003-2005)
маг. инж. Аспарух Полиовски (2003-2005)
маг. инж. Стефан Герогиев (2002-2003)
маг. инж. Орлин Томов (2002 -2003)
маг. инж. Тихомир Митев (2001-2005)
маг. инж. Владислав Вълчев (2001-2005)
маг. инж. Тихомир Илчев (2001-2005)
маг. инж. Димитър Христов(2001-2005)
маг. инж. Мартин Рушкарски (2001-2005)
маг. инж. Явор Цветков (2001-2003)маг. инж. Деян Стойков (2000-2006)
маг. инж. Явор Мичев (2000-2003)
д-р. инж. Стефан Костадинов (2000-2005)