​Ръководител катедра "Публичноправни науки"

 • Доц. д-р Емануил Коларов

Състав на катедра "Публичноправни науки"

 • Проф. д-р Димитър Костов, заслужил професор на Русенския университет
 • Доц. д-р Юрий Кучев
 • Доц. д-р Светла Маринова Кънева
 • Доц. д-р Елица Куманова
 • Доц. д-р Зорница Йорданова
 • Доц. д-р Ваня Пантелеева
 • Гл. ас. д-р Елина Маринова
 • Гл. ас. д-р Диляна Калинова
 • Гл.ас. д-р Доротея Димова


Извънщатни преподаватели
 • Доц. д-р Величко Пантелеев

Докторанти
 • Зорница Дочева
 • Айхан Ахмед
 • Валерия Горнячка-Георгиева
 • Фатме Минкова
 • Стела Даскалова
 • Станимир Бояджиев
 • Галена Стефанова
 • Елена Балджиева
 • Георги Цанов
 • Мирослав Христов
 • Живка Андреева
 • Кирилка Димитрова
 • Пламен Пенчев