Skip Ribbon Commands
Skip to main content
катедра Обществено здраве и социални дейности Русенски университет "Ангел Кънчев"

​Катедрата e създадена през 2012 г. на базата на разкритата през 1992 г. катедра Кинезитерапия и провежда обучение на български и чуждестранни студенти по специалност КИНЕЗИТЕРАПИЯ.  През 2006 г. към нея е разкрита първата в страната бакалавърска програма по специалност ЕРГОТЕРАПИЯ. 

(BETA) ©2014 University of Ruse