Ръководител катедра - доц. д-р Кремена Раянова

Членове:
1.Проф. д-р Пламен Панайотов
2.Доц. д-р Кремена Раянова
3.Гл. ас. д-р Светлин Антонов
4.Гл. ас. д-р Невена Русева
5.Гл. ас. д-р Огнян Велев
6.Ас. д-р Любослав Любенов
7.Ас. д-р Ивайло Минчев
8.Ас. Николай Николов