​​Добре дошли в сайта на катедра Чужди езици.
Катедра Чужди езици е в състава на МТФ. Тя осъществява чуждоезиковата подготовка на студентите в Русенския университет. Предлага се обучение по английски, немски, френски и руски език, съобразено с нивото и специалността на групите. В катедрата в момента работят 11 преподавателя, след като двама уважавани членове на катедрата, ст. преп. Пенчо Камбуров и ст.преп. Анжела Спасова, излязоха в заслужена пенсия през тази учебна година. Така съставът на катедрата се състои от 10 старши преподавателя и един преподавател, трима от които са с докторска степен.  Всички членове на катедрата са със значителен натрупан професионален опит от практиката и от участие в множество международни проекти или програми за международна мобилност.​