Центърът за насърчаване на предприемачеството е създаден през 2008 г. с цел да подпомага предприемаческата дейност основно на студенти, а също и на преподаватели​ от Русенския университет. Центърът подпомага както стартиращи предприемачи, така и вече опериращи на пазара микро- и малки фирми, които предприемат действия за промяна в своята дейност.
DSC_0209.JPG
DSC_0242.JPG