Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Русенски университет "Ангел Кънчев" Русенски университет "Ангел Кънчев"

проф. д-р Ивайло Стоянов

Професор
Електроснабдяване и електрообзавеждане

За контакт

Email stoyanov@uni-ruse.bg
Служебен телелефон +359 82 888 665
Офис 1.323, 10.205
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"