Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Русенски университет "Ангел Кънчев" Русенски университет "Ангел Кънчев"

проф. дн Станка Дамянова

Професор
Биотехнологии и хранителни технологии

За контакт

Email sdamianova@uni-ruse.bg
Служебен телелефон +359 84 266 067
Офис 133.А
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"