Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Русенски университет "Ангел Кънчев" Русенски университет "Ангел Кънчев"

проф. дн Митко Николов

Професор
РНММЛХТ

За контакт

Email mnikolov@uni-ruse.bg
Служебен телелефон +359 82 888 458
Офис 1.204
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"