Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Русенски университет "Ангел Кънчев" Русенски университет "Ангел Кънчев"

доц. д-р Калоян Стоянов

Доцент
Земеделска техника

За контакт

Email kes@uni-ruse.bg
Служебен телелефон +359 82 888 441
Офис 8.314
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"