Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Русенски университет "Ангел Кънчев" Русенски университет "Ангел Кънчев"

д-р Красимир Димитров

Доцент
Частноправни науки

За контакт

Email kdimitrov@uni-ruse.bg
Служебен телелефон +359 82 888 719
Офис 2Б.303
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"