Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Русенски университет "Ангел Кънчев" Русенски университет "Ангел Кънчев"

доц. д-р инж. Димитър Грозев

Декан
Транспортен факултет

За контакт

Email d-tf@uni-ruse.bg
Служебен телелефон 735; 605
Офис 1.328, 20.24
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"