​​Ръководство

​доц. д-р Румяна Лебедова
Директор
Филиал Силистра
​Служебен e-mail dir-silistra@uni-ruse.bg
​Заместници и ресорни ръководители
Валентин Стоянов.jpg
​доц. д-р Валентин Стоянов
​зам.-директор по административната дейност
Филиал Силистра
Служебен e-mail zd-asd@uni-ruse.bg


гл. ас. д-р инж. Милен Сапунджиев
Главен асистент
​зам.-директор
Филологически и природни науки
Служебен e-mail msapundziev@uni-ruse.bg

Финанси и счетоводство
Йорданка Христова.jpg
Йорданка Христова
Счетоводител
Филиал Силистра
Служебен e-mail yhristova@uni-ruse.bg
Служебен телефон +359 86 822 130
Административно-технически персонал
Светла Димова.jpg
Светла Димова
​Главен инспектор
Филиал Силистра
Служебен e-mail sdimova@uni-ruse.bg
Служебен телефон +359 86 821 680
Диляна.jpg
​Диляна Пеева
Технически сътрудник
Филиал Силистра
Служебен e-mail dpeeva@uni-ruse.bg
Служебен телефон +359 86 821 521

Катедра "Филологически и природни науки"

Ръководство
Евгения Горанова.jpg
​доц. д-р инж. Евгения Горанова
​Ръководител катедра
Филологически и природни науки
Служебен e-mail egoranova@uni-ruse.bg
Доценти

доц. д-р Румяна Лебедова
доцент
Филологически и природни науки
Служебен e-mail rlebedova@uni-ruse.bg
Диана Железова.jpg
доц. д-р Диана Железова-Миндизова
доцент
Филологически и природни науки
Служебен e-mail dmindizova@uni-ruse.bg

Галина Лечева.jpg
доц. д-р Галина Лечева
​доцент
Филологически и природни науки
Служебен e-mail glecheva@uni-ruse.bg
Koev.jpg
доц. д-р инж. Константин Коев
​доцент
Филологически и природни науки
Служебен e-mail kkoev@uni-ruse.bg
Kristina Dafinoiu.jpg
доц. д-р Кристина Дафиною
​доцент
Филологически и природни науки
Главни асистенти
Валентин Манев.JPG
гл. ас. д-р инж. Валентин Манев
​Главен асистент
Филологически и природни науки
Служебен e-mail vmanev@uni-ruse.bg
Милен Сапунджиев.jpg
гл. ас. д-р инж. Милен Сапунджиев
​Главен асистент
Филологически и природни науки
Служебен e-mail msapundziev@uni-ruse.bg
Силвия Ангелова.jpg
гл. ас. д-р Силвия Ангелова
​Главен асистент
Филологически и природни науки
Служебен e-mail sangelova@uni-ruse.bg
Diana Bebenova.jpg
гл. ас. д-р  инж. Дияна Бебенова-Николова
​Главен асистент
Филологически и природни науки
Служебен e-mail dbebenova@uni-ruse.bg
Асистенти
Светлозар Гирогов.jpg
ас. инж. Светлозар Григоров
​Асистент
Филологически и природни науки
Служебен e-mail sgrigorov@uni-ruse.bg
Преподаватели
Росен Чанов.jpg
ст. преп. Росен Чанов
​Старши преподавател
Филологически и природни науки